Program a prioritné osi

Základné informácie o Programe rozvoja vidieka 2007-2013 v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Prioritná os 1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

2921005

9161

4462

4232

864 748 578,00 €

639 844 714,00 €

224 903 864,00 €

919 762 949,99 €

681 496 563,67 €

238 266 386,32 €

862 338 549,35 €

638 614 616,00 €

223 723 933,35 €

EPFRV

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.