Program a prioritné osi

Základné informácie o Programe rozvoja vidieka 2007-2013 v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Prioritná os 4 - Realizácia prístupu Leader

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

2924005

2242

1739

1736

75 208 836,00 €

59 870 185,00 €

15 338 651,00 €

73 392 404,60 €

58 454 955,85 €

14 937 448,75 €

71 593 882,67 €

57 017 039,96 €

14 576 842,71 €

EPFRV

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.