Program a prioritné osi

Základné informácie o Programe rozvoja vidieka 2007-2013 v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Prioritná os 5 - Technická pomoc

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

2925005

68 425 934,00 €

51 319 451,00 €

17 106 483,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

62 207 437,99 €

46 655 578,65 €

15 551 859,34 €

EPFRV

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.