Programy

Programy implementované v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013 (bez PRV).

Operačný program Životné prostredie

2410000

2007SK161PO002

1 820 000 000,00 €

283 270 350,00 €

1 741 873 773,00 €

269 736 058,00 €

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2017-03-30 22:00:00

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.