Projekty

Projekty implementované v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 (bez PRV).

Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary

310011A019

36067725

16 165 937,74 €

15 357 640,85 €

0,00 €

Dopytovo-orientovaný projekt

Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)

1. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody

OPKZP-PO1-SC121/122-2015

Operačný program Kvalita životného prostredia

Štát (NUTS1) Región (NUTS2) Kraj (NUTS3) Okres (NUTS4) Mesto (NUTS5)
Bratislavský kraj Malacky Veľké Leváre
Bratislavský kraj Malacky Malé Leváre
Bratislavský kraj Malacky Gajary
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.