Projekty

Projekty implementované v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 (bez PRV).

Digitálne učivo na dosah – 2. fáza

311071A092

00164381

48 869 537,42 €

24 434 768,71 €

48 792 039,06 €

Národný projekt

Projekt riadne ukončený (K)

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyzvanie č. OPII-2015/7/3-FP na predloženie Fázovaného projektu: Digitálne učivo na dosah - 2. fáza

OPII-2015/7/3-FP

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Štát (NUTS1) Región (NUTS2) Kraj (NUTS3) Okres (NUTS4) Mesto (NUTS5)
Trnavský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.