Projekty

Projekty implementované v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 (bez PRV).

Úspešne na trhu práce

312021A139

30794536

50 000 000,00 €

50 000 000,00 €

27 276 473,57 €

Národný projekt

Zmluva uzavretá

Úspešne na trhu práce

OP ĽZ NP 2015/2.1.1/04

Operačný program Ľudské zdroje

Štát (NUTS1) Región (NUTS2) Kraj (NUTS3) Okres (NUTS4) Mesto (NUTS5)
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.