Projekty

Projekty implementované v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 (bez PRV).

Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci Košická Polianka

312051J924

00324353

26 601,42 €

25 271,35 €

25 271,42 €

Dopytovo-orientovaný projekt

Projekt riadne ukončený (K)

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

OPLZ-PO5-2017-1

Operačný program Ľudské zdroje

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.