Projekty

Projekty implementované v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 (bez PRV).

Pomoc pri tvorbe základu úspešného života

312011I066

35995912

252 000,00 €

239 400,00 €

191 147,62 €

Dopytovo-orientovaný projekt

Projekt riadne ukončený (K)

V základnej škole úspešnejší

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Operačný program Ľudské zdroje

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.