Projekty

Projekty implementované v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 (bez PRV).

Informačný systém Obchodného registra SR

311071M992

00166073

19 871 932,14 €

8 801 278,74 €

0,00 €

Národný projekt

Zmluva uzavretá

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Vyzvanie na predloženie národného projektu: Informačný systém Obchodného registra SR

OPII-2017/7/3-NP

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Štát (NUTS1) Región (NUTS2) Kraj (NUTS3) Okres (NUTS4) Mesto (NUTS5)
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.