Žiadosti

Žiadosti o finančný príspevok prijaté v programovom období 2014-2020 (bez PRV).
Search Reset filter
Názov žiadosti Kód žiadosti Žiadateľ Žiadaný príspevok Stav žiadosti Dátum registrácie Dátum schválenia/neschválenia Kód výzvy Operačný program
10.17 Rekonštrukcia ležatých rozvodov UK a TUV na okruhu plynovej kotolne v obci Plešivec NFP310040M134 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. 263 423,77 € schválené OPKZP-PO4-SC451-2017-20 OP KZP
10 % je zatiaľ málo NFP314010Q495 Žabky 129 010,00 € zamietnuté OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 OP EVS
22Production NFP302030G550 W&M Solutions s. r. o. 178 418,36 € schválené IROP-PO3-SC31-2016-5 OP IROP
2 Autobusové zástavky v obci Veľký Grob NFP302010Y292 Obec Veľký Grob 69 438,06 € zamietnuté IROP-PO1-SC121-2019-48 OP IROP
2 Autobusové zastávky v obci Veľký Grob NFP302010T774 Obec Veľký Grob 69 450,90 € zamietnuté IROP-PO1-SC121-2016-12 OP IROP
3DHISTORY NFP313030AKK4 Obviam regio 68 789,25 € ostatné OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 OPII
3D modeling pomocou augmentovanej reality NFP313030S567 4 Diamonds s. r. o. 181 220,83 € zamietnuté OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 OPII
3D pre kultúrne dedičstvo NFP302030H854 Ing. Zsolt Papp 139 920,92 € schválené IROP-PO3-SC31-2016-5 OP IROP
3D SOLUTIONS NFP313030Q522 PROUNION a.s. 163 452,60 € schválené OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 OPII
3d štúdio - dekoratívne predmety z plastu a iných materiálov NFP302030H891 Sayrus s.r.o. 199 000,29 € zamietnuté IROP-PO3-SC31-2016-5 OP IROP
3D Style NFP302030H938 3D STYLE s.r.o. 181 355,00 € zamietnuté IROP-PO3-SC31-2016-5 OP IROP
3D vizualizácia a spoločná výuka NFP304010AZX8 452 804,71 € ostatné INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 IRR SK CZ
4 Autobusové zastávky v obci Veľký Grob NFP302010N586 Obec Veľký Grob 126 131,67 € zamietnuté IROP-PO1-SC121-2016-12 OP IROP
4P - Prožitkové přeshraniční profesní poradenství NFP304010C907 Institut EuroSchola, z.ú. 225 220,10 € zamietnuté INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 IRR SK CZ
4 priemyselná revolúcia a jej dopad na poľnohospodársky, potravinársky a automobilový priemysel NFP312010F060 Centrum Prosperity, s.r.o 187 224,58 € zamietnuté OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 OP LZ
4-triedna Materská škola NFP312060B356 Obec Družstevná pri Hornáde 611 040,00 € schválené OPLZ-PO6-SC612-2016-1a OP LZ
4-triedna Materská škola NFP312060V341 Obec Družstevná pri Hornáde 1 931 390,76 € schválené OPLZ-PO6-SC612-2018-1 OP LZ
99 digital – tvoríme nové ICT riešenia NFP313030G121 99 digital, s.r.o. 150 084,19 € schválené OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 OPII
A0 materská škola Milošová, ČADCA NFP310040N007 Mesto Čadca 307 915,64 € schválené OPKZP-PO4-SC431-2017-19 OP KZP
A4 - priestor súčasnej kultúry NFP302030H154 A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru 178 549,20 € schválené IROP-PO3-SC31-2016-5 OP IROP