Žiadosti

Žiadosti o finančný príspevok prijaté v programovom období 2014-2020 (bez PRV).

99 digital – tvoríme nové ICT riešenia

NFP313030G121

50744178

150 084,19 €

150 084,19 €

Dopytovo-orientovaný projekt

schválené

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov

OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

OPII

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.