Žiadosti

Žiadosti o finančný príspevok prijaté v programovom období 2014-2020 (bez PRV).

4 Autobusové zastávky v obci Veľký Grob

NFP302010N586

00306291

126 131,67 €

0,00 €

RIUS

zamietnuté

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

IROP-PO1-SC121-2016-12

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

OP IROP

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.