Žiadosti

Žiadosti o finančný príspevok prijaté v programovom období 2014-2020 (bez PRV).

3DHISTORY

NFP313030AKK4

37966618

68 789,25 €

0,00 €

Dopytovo-orientovaný projekt

ostatné

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

OPII

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.