Žiadosti

Žiadosti o príspevok prijaté v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Kód výzvy Kód programu Názov projektu Celkové náklady NFP Dátum registrácie Názov žiadateľa IČO žiadateľa
DGV03 SK09 Mosty 48 461,00 € 63 614,00 € 10236/2014 Centrum sociálnych služieb KA 42193222
DGV02 SK09 Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji 295 804,00 € 295 804,00 € 10237/2014/ONG Košický samosprávny kraj 35541016
DGV03 SK09 Centrum POKOJ - skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách - CPSS 946 943,00 € 852 249,24 € 10238/2014 Brieždenie 37802763
DGV03 SK09 Vytvorenie bezpečného domova pre matky s deťmi v Banskej Bystrici 189 000,00 € 170 100,00 € 10256/2014 Evanjelická diakonia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku 17327181
DGV03 SK09 Zvýšenie kvality a dostupnosti služieb pre členov rodín ohrozených domácim násilím a zvýšenie povedomia odbornej a laickej verejnosti o fenoméne domáceho násilia 129 788,00 € 115 742,00 € 10257/2014 Áno pre život n. o. 36149764
DGV03 SK09 Žiť bez strachu 61 961,00 € 61 960,59 € 10396/2014 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799
DGV03 SK09 Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre obete domáceho násilia v regiónoch Slovenska 126 350,00 € 113 710,00 € 10433/2014 Pomoc obetiam násilia 31795382
DGV02 SK09 Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia 275 555,00 € 248 000,00 € 10499/2014/ONG Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov 00416274
DGV02 SK09 Spoločné ciele 231 045,00 € 207 854,00 € 10510/2014/ONG Poradenské Centrum Nádej 31745679
DGV02 SK09 Centrum MPP 206 160,00 € 185 544,00 € 10513/2014/ONG Združenie na podporu rodiny a rodovej rovnosti, o.z. 42365287
DGV03 SK09 Vytvorenie nového bezpečného domu podľa Európskych štandardov v Liptovskom hrádku 999 999,00 € 907 422,00 € 10517/2014 Spišská katolícka charita 35514221
DGV03 SK09 Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislostí 59 760,00 € 59 760,00 € 10518/2014 BUDÚCNOSŤ, n.o. 42052581
DGV03 SK09 Poradenské centrum Skalkáči Bratislava Ružinov 188 860,00 € 169 974,00 € 10526/2014 Skalkáči 42141745
DGV03 SK09 Poradenské centrum Skalkáči Partizánske 188 860,00 € 169 974,00 € 10527/2014 Skalkáči 42141745
DGV03 SK09 Poradenské centrum Skalkáči Bratislava Nové Mesto 188 860,00 € 169 974,00 € 10529/2014 Skalkáči 42141745
DGV02 SK09 Intervenčné centrum - projekt práce s páchateľmi rodovo podmieneného násilia 254 909,00 € 229 419,00 € 10530/2014/ONG Aliancia žien Slovenska 30809177
DGV03 SK09 Ženy z ulice 60 004,00 € 0,00 € 10531/2014 Občianske združenie PRIMA 31789650
DGV03 SK09 Krízové centrum Klinger 1 327 653,00 € 735 000,00 € 10535/2014 Centrum opatrovateľskej starostlivosti pre seniorov KLINGER 42194954
DGV03 SK09 Maják je svetlo, maják je nádej 103 394,00 € 88 146,00 € 10536/2014 MAJÁK NÁDEJE n.o. 31821804
DGV02 SK09 Ženy ženám 117 095,00 € 105 386,00 € 10571/2014/ONG Únia materských centier 30847508
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.