Projekty

Projekty implementované v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 (bez PRV).
Search Reset filter
Názov projektu Kód projektu Prijímateľ Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Stav projektu Koniec realizácie Operačný program Dátum zmeny stavu
10.17 Rekonštrukcia ležatých rozvodov UK a TUV na okruhu plynovej kotolne v obci Plešivec 310041M134 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. 301 747,76 € 294 384,24 € Projekt riadne ukončený (K) OP KZP
22Production 302031G550 266 508,00 € 0,00 € Zmluva uzavretá OP IROP
2.Animačné náklady MAS Podpoľanie v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD 309190N920 0,00 € 0,00 € Zmluva uzavretá OPII
3D pre kultúrne dedičstvo 302031H854 Ing. Zsolt Papp 294 570,36 € 0,00 € Zmluva uzavretá OP IROP
3D SOLUTIONS 313031Q522 PROUNION a.s. 251 465,54 € 49 600,00 € Zmluva uzavretá OPII
4-triedna Materská škola 312061B356 Obec Družstevná pri Hornáde 623 765,89 € 2 161,50 € Zmluva uzavretá OP LZ
4-triedna Materská škola 312061V341 Obec Družstevná pri Hornáde 1 016 521,45 € 388 490,79 € Zmluva uzavretá OP LZ
99 digital – tvoríme nové ICT riešenia 313031G121 99 digital, s.r.o. 400 224,52 € 0,00 € Zmluva uzavretá OPII
A0 materská škola Milošová, ČADCA 310041N007 Mesto Čadca 312 894,57 € 308 133,75 € Projekt riadne ukončený (K) OP KZP
ABEline s. r. o. - Návrat masívneho nábytku s prvkami kopaničiarsko-ľudových tradícií 302031G545 372 115,20 € 0,00 € Zmluva uzavretá OP IROP
Absolventská prax štartuje zamestnanie 312021A051 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 17 717 025,00 € 11 281 562,71 € Zmluva uzavretá OP LZ
Aby každé dieťa zažilo v škole úspech ... 312011N657 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11 88 020,00 € 56 870,00 € Zmluva uzavretá OP LZ
Aby mladí mohli pracovať aj z domu 312021N039 REAL EDUCATION s. r. o. 102 780,58 € 0,00 € Zmluva uzavretá OP LZ
Aby parnássiů nebylo jako šafránu 304021S222 Občanské sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí 476 519,24 € 16 183,59 € Zmluva uzavretá IRR SK CZ
Aby v škole nebolelo 312011J348 Základná škola sv. Cyrila a Metoda 93 420,00 € 83 010,35 € Zmluva uzavretá OP LZ
ACA SK, s.r.o. zvýšenie zamestnanosti 312031V069 V4 Account, s. r. o. 184 257,32 € 52 480,27 € Zmluva uzavretá OP LZ
ACHILLEAS glass Art v umeleckej a malosériovej produkcii 313041K929 FENIX GLASS design s.r.o. 124 145,17 € 95 373,90 € Projekt riadne ukončený (K) OPII
Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v obci Jakubov 310021R298 Obec Jakubov 166 025,77 € 159 889,68 € Projekt riadne ukončený (K) OP KZP
Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji 314011L977 Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o. 116 579,20 € 108 821,48 € Projekt riadne ukončený (K) OP EVS
Administratívna budova (technicko hospodárska) ZooBojnice 310041G067 Národná zoologická záhrada Bojnice 158 227,83 € 147 234,92 € Projekt riadne ukončený (K) OP KZP
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.