Základné zostavy

Základné informácie o dosiahnutom pokroku v implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 (bez PRV)

Aktuálne využitie prostriedkov 2014 - 2020

122.57

Schválené

86.87

Zazmluvnené

52.46

Čerpané

Využitie zdrojov EÚ podľa programov v EUR

Priemerné trvanie vybraných procesov podľa programov v dňoch

Počty žiadostí o NFP a projektov v členení podľa programov a stavov

Plnenie ročných záväzkov EÚ v EUR

Čerpanie zdrojov EÚ v EUR podľa zamerania projektov v programoch

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.