Register rizík

Zoznam automaticky generovaných rizík systémom
Search Reset filter
Riziko
Váha Pravdepodobnosť Dátum vytvorenia Hodnota rizika
Riziko neudržania výstupov a výsledkov projektu z dôvodu ekonomických a/alebo právnych dôvodov 90 90 244415.69 10.17 Rekonštrukcia ležatých rozvodov UK a TUV na okruhu plynovej kotolne v obci Plešivec
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 60 71957.16 22Production
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 119301.0 3D pre kultúrne dedičstvo
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 30 67895.7 3D SOLUTIONS
Riziko neudržania výstupov a výsledkov projektu z dôvodu ekonomických a/alebo právnych dôvodov 90 90 203687.09 3D SOLUTIONS
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 60 135791.39 3D SOLUTIONS
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 823382.37 4-triedna Materská škola
Riziko neudržania výstupov a výsledkov projektu z dôvodu ekonomických a/alebo právnych dôvodov 90 90 823382.37 4-triedna Materská škola
Riziko neudržania výstupov a výsledkov projektu z dôvodu ekonomických a/alebo právnych dôvodov 90 90 505250.37 4-triedna Materská škola
Riziko neudržania výstupov a výsledkov projektu z dôvodu ekonomických a/alebo právnych dôvodov 90 90 162090.93 99 digital – tvoríme nové ICT riešenia
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 90 162090.93 99 digital – tvoríme nové ICT riešenia
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 162090.93 99 digital – tvoríme nové ICT riešenia
Riziko neudržania výstupov a výsledkov projektu z dôvodu ekonomických a/alebo právnych dôvodov 90 90 253729.82 A0 materská škola Milošová, ČADCA
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 50235.55 ABEline s. r. o. - Návrat masívneho nábytku s prvkami kopaničiarsko-ľudových tradícií
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 60 100471.1 ABEline s. r. o. - Návrat masívneho nábytku s prvkami kopaničiarsko-ľudových tradícií
Riziko neudržania výstupov a výsledkov projektu z dôvodu ekonomických a/alebo právnych dôvodov 90 90 1.435079025E7 Absolventská prax štartuje zamestnanie
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 1.549125E7 Absolventská prax štartuje zamestnanie
Riziko neudržania výstupov a výsledkov projektu z dôvodu ekonomických a/alebo právnych dôvodov 90 60 47530.8 Aby každé dieťa zažilo v škole úspech ...
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 71296.2 Aby každé dieťa zažilo v škole úspech ...
Riziko neudržania výstupov a výsledkov projektu z dôvodu ekonomických a/alebo právnych dôvodov 90 90 83252.27 Aby mladí mohli pracovať aj z domu
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.