Register rizík

Zoznam automaticky generovaných rizík systémom
Search Reset filter
Riziko
Váha Pravdepodobnosť Dátum vytvorenia Projekt
Riziko neudržania výstupov a výsledkov projektu z dôvodu ekonomických a/alebo právnych dôvodov 90 90 616.41 Organizačno-technické zabezpečenie informačného seminára pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 30 1009.8 Materiálno-technické zabezpečenie zamestnancov Koordinátora EIA 2
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 30 1166.4 Wifi pre Teba aj v meste Turzovka
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 30 1215.0 Wifi pre Teba
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 1364.04 Zasadnutia Monitorovacích výborov OP TP
Riziko neudržania výstupov a výsledkov projektu z dôvodu ekonomických a/alebo právnych dôvodov 90 90 1376.61 Informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 1376.61 Informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 30 1447.21 Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 30 1593.54 Rozvoj energetických služieb v obci Trenčianska Turná
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 30 1632.6 Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove
Riziko neudržania výstupov a výsledkov projektu z dôvodu ekonomických a/alebo právnych dôvodov 90 90 1887.24 Catering - zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 30 2138.4 Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 30 2141.64 Rozvoj energetických služieb v obci Lubina
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 30 2295.0 Energetické audity obecných objektov - Brehy
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 30 2297.81 Vypracovanie účelových energetických auditov pre verejné objekty v obci Farná
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 2430.0 WiFi pre mesto Vysoké Tatry
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 30 2430.0 Wifi pre Teba obec Turová
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 2430.0 WIFI pre teba
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 30 2779.92 Rozvoj energetických služieb v obci Malachov
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 30 2835.0 Wifi pre Teba v obci Udavské
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.