Programy

Programy implementované v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013 (bez PRV).

Operačný program Vzdelávanie

2610003

2007SK05UPO001

542 728 760,00 €

95 775 667,00 €

501 952 264,00 €

79 107 162,00 €

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

2017-03-30 22:00:00

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.