Programy

Programy implementované v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Programová oblasť Zdroj Alokácia celkom Alokácia FM Alokácia ŠR Alokácia VZ Čerpanie celkom Čerpanie FM Čerpanie ŠR Čerpanie VZ Počet projektov Počet úspešne ukončených projektov
Prispôsobenie sa zmene klímy FM EHP 14 663 235,00 € 12 463 750,00 € 2 199 485,00 € 0,00 € 11 230 027,00 € 9 515 523,00 € 1 714 504,00 € 0,00 € 66 63
Kultúrne dedičstvo FM EHP 14 026 471,00 € 11 922 500,00 € 2 103 971,00 € 0,00 € 12 783 773,00 € 10 866 207,00 € 1 917 566,00 € 0,00 € 32 32
Sociálna inklúzia FM EHP 1 176 471,00 € 1 000 000,00 € 176 471,00 € 0,00 € 1 049 371,00 € 891 965,00 € 157 406,00 € 0,00 € 18 18
Zelené inovácie v priemysle NFM 18 910 571,00 € 16 073 985,00 € 2 836 586,00 € 0,00 € 12 448 196,00 € 10 580 967,00 € 1 867 229,00 € 0,00 € 5 5
Cezhraničná spolupráca NFM 15 727 702,00 € 13 368 547,00 € 2 359 155,00 € 0,00 € 12 139 307,00 € 10 318 411,00 € 1 820 896,00 € 0,00 € 23 23
Domáce násilie NFM 9 929 412,00 € 8 440 000,00 € 1 489 412,00 € 0,00 € 7 901 496,00 € 6 716 272,00 € 1 185 224,00 € 0,00 € 29 29
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.