Subjekty

Subjekty zainteresované do implementácie Programu rozvoja vidieka a jeho projektov v programovom období 2007-2013. Stav k 28.02.2018.
Search Reset filter
Názov IČO
4 Fruit, spol. s r.o. 36257478
ABC - Academic Business Cluster 42053463
ABC-Academic Business Cluster 42053463
ABEL plus, spol. s r.o. 31645275
ABG Trebišov, s.r.o. 31597581
ABG Želovce, s.r.o. 34131531
AB Laz s.r.o. 46418521
Abrod, s.r.o. 36254657
ACCENDO 42079136
ACHP Levice a.s. 00005819
ÁCS s.r.o. 34139583
Adam Bartolomej 30621399
ADAMČO 31228577
ADANIK, s.r.o. 47224568
AD HONT, spol. s.r.o. 36055816
ADIVIT, spol. s r.o. 34125663
ADOSFARM, s.r.o. 36057061
Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. 36059153
Adriana Badiarová - HOAX 40588289
Adriana Žilíková 46275649
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.