Subjekty

Subjekty zainteresované do implementácie projektov programu Horizont 2020 (stav k 31.03.2018)
Search Reset filter
Názov IČO Kód krajiny Typ subjektu Url
100 CODE AB SE Film Producer
11 BIT STUDIOS SPOLKA AKCYJNA PL Video Games Developer/Producers
11 BIT STUDIOS SPOLKA AKCYJNA W ORGANIZACJI PL Video Games Developer/Producers www.11bitstudios.com
1973 FILMS LTD UK Film Producer www.1973films.co.uk
198 CONTEMPORARY ARTS AND LEARNING LTD UK
1D LAB FR
2 MINUTES SAS FR Film Producer
4YOUREYE BISCHOF-HERLBAUER OG AT
7SCENES BV NL
8HEADS PRODUCTIONS SRO CZ
A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru 30853435 SK
AALBORG UNIVERSITET DK
AALTO KORKEAKOULUSAATIO SR FI
A ANTHOPOULOS - A DIOLATZIS GP EL
AARDMAN ANIMATIONS LIMITED UK Film Producer www.aardman.com
AARHUS UNIVERSITET DK
ABANDON NORMAL DEVICES UK Festival (non Audiovisual) www.andfestival.org.uk
ABANDON NORMAL DEVICES LTD UK
A BAO A QU ASSOCIACIO ES Film Literacy organisation www.abaoaqu.org
A BAO A QU ASSOCIACIO ES
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.