Subjekty

Subjekty, ktorým bola poskytnutá podpora z Envirofondu
Search Reset filter
Názov IČO
Agentúra RegionProgres 42109027
Arolla Film, s.r.o. 44998988
Banskobystrický geomontánny park 45017247
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 00619621
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 31771815
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 35998407
Cmc spol. s r.o. 30777372
Comenius - Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho, n.o. 37970887
Crow Arena s.r.o. 46166475
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 30814081
EAST-WEST SK, s.r.o. 36565431
EKOS PLUS s.r.o. 31392547
Envirofilm, n.o. 45737061
ENZO, n.o. 45023492
Falc-Com s.r.o. 36691178
Futbalový klub Soľ 30685257
Gymnázium Pavla Horova 000161063
Gymnázium, SNP 1, Gelnica 00160938
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481
Hory a mesto 36070360
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.