Žiadosti o príspevok

Žiadosti o príspevok prijaté v rámci projektových podpôr Programu rozvoja vidieka v programovom období 2014-2020. Stav k 28.02.2018.
Search Reset filter
Názov Kód
Stav
Žiadateľ Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov Schválený príspevok celkom Dátum prijatia
Rekreačný areál u starkej Marty - I. etapa 064BB070004 vyradený Ján Sivok 456 482,40 € 0,00 €
Drevenice- Rekreačno vzdelávací komplex 064BB070007 vyradený Dexterity s.r.o. 225 159,36 € 0,00 €
Rekreačný areál 064BB070037 vyradený BOLOS TRADE, s.r.o. 656 044,96 € 0,00 €
Villa Elena - Ubytovanie 064KE070018 vyradený Point A, s.r.o. 167 393,08 € 0,00 €
Investícia do rozvoja nepoľnohospodárskych činností - ARSTA s. r. o. 064TT070005 vyradený ARSTA, s.r.o. 1 349 959,10 € 0,00 €
Relaxačné centrum NOVA 064PO070015 vyradený Jaroslav Kočinský 705 093,83 € 0,00 €
Turistická ubytovňa s cieľovou skupinou deti a mládež 064ZA070067 vyradený Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. 369 901,55 € 0,00 €
Prestavba a dostavba nevyužívaného objektu na penzión sv. Štefana 064BB070080 vyradený Pedrazz s.r.o. 378 468,72 € 0,00 €
Prestavba a prístavba rekreačnej chaty 064NR070060 vyradený Milan Uhrin - BEMIL 164 250,00 € 0,00 €
HOTEL REDUTA 064BB070075 vyradený KOBRA Energo, s.r.o. 436 905,47 € 0,00 €
Rekonštrukcia Chata pod Končitou 064TN070026 vyradený Renáta Šimová 340 049,19 € 0,00 €
Ubytovacie zariadenie v obci RADAVA 064NR070063 vyradený PAKS, s.r.o. 543 189,12 € 0,00 €
Rozšírenie kapacity existujúceho ubytovacieho zariadenia 064BB070110 vyradený Ing. Dénes Pósa 54 877,70 € 0,00 €
Skladová a logistická hala 064TN070014 vyradený AGROMA s.r.o. 913 614,64 € 0,00 €
Obstaranie technologickej linky na výrobu organického hnojiva vo forme peliet 064PO070070 vyradený ZAMAGRO, spol. s r.o. 257 940,05 € 0,00 €
Podnikateľský inkubátor 064NR070059 vyradený KN BIOFARM s.r.o. 329 299,14 € 0,00 €
Diverzifikácia a rozvoj nepoľnohospodárskych činností PD Jahodná 064TT070040 vyradený Poľnohospodárske družstvo Jahodná 1 345 882,64 € 0,00 €
Spracovanie kameňa 064NR070070 vyradený LESY ZLIECHOV, s.r.o. 288 471,60 € 0,00 €
Investície do BIO výroby AGRI - FUTURO 041PO060072 N/A AGRI-FUTURO, spol. s r.o. 799 022,92 € 0,00 €
Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku - HV AGRO, s. r. o. 041TT060094 N/A HV AGRO s.r.o. 159 848,01 € 0,00 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.