Žiadosti o príspevok

Žiadosti o príspevok prijaté v rámci projektových podpôr Programu rozvoja vidieka v programovom období 2007-2013 (bez iniciatívy LEADER). Stav k 28.02.2018.
Search Reset filter
Názov Kód
Stav
Žiadateľ Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov Schválený príspevok celkom Dátum prijatia
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti METLEVA,s.r.o. modernizáciou RV 110TT0800056 vyradený METLEVA,s.r.o 45 595,28 € 0,00 €
Zlepšenie životného prostredia inováciou technologických postupov prípravy pôdy, ošetrovania rastlín a zberu kukurice na zrno obstaraním inovatívnej techniky 110NR0800713 vyradený Gábor Ondrej 35 738,67 € 0,00 €
Modernizácia strojového parku - SHR Peter Rabatín 110PR0800369 vyradený Rabatín Peter /SHR/ 35 702,05 € 0,00 €
Modernizácia farmy - SHR, Stanislav Belica 110TT0800348 vyradený Stanislav Belica 176 649,51 € 0,00 €
Zefektívnenie hnojného hospodárstva a modernizácia strojového parku BULLY, spol. s r. o. 110PR0800506 vyradený BULLY, spol. s r. o. 138 551,42 € 0,00 €
Riešenie výroby objemových krmív, nakladania s maštalným hnojom a doplnenie poľnej techniky 110KE0800505 vyradený INTEGRA s.r.o. 144 121,77 € 0,00 €
Modernizácia farmy SHR Ján Vojtaššák 110PR0800493 vyradený Ján Vojtaššák 16 649,54 € 0,00 €
Modernizácia farmy za účelom zlepšenia životných podmienok zvierat. 110ZA0800010 vyradený Ján Marmoľ 118 003,80 € 0,00 €
Investície do obnovy technologického parku - SHR Ľudmila Hamráčeková 110KE0800001 vyradený Ľudmila Hamráčeková 34 292,89 € 0,00 €
Modernizácia strojového parku Roľníckeho družstva Zemplínske Hradište 110KE0800002 vyradený Roľnícke družstvo Zemplínske Hradište 66 381,83 € 0,00 €
Modernizácia farmy SHR Mariána Gajdoša 110KE0800003 vyradený Marián Gajdoš 280 342,31 € 0,00 €
Modernizácia strojového parku Poľnodružstva Kružľov 110PR0800330 vyradený Poľnodružstvo Kružľov 119 917,18 € 0,00 €
Výstavba skladu a nákup strojov do RV 110KE0800506 vyradený Ľubica Ryniková 294 536,02 € 0,00 €
Modernizácia technologického zariadenia, rekonštrukcia a výstavba stavebných objektov roľníckeho družstva. 110ZA0800028 vyradený Roľnícke družstvo "Babia Hora" Rabčice, družstvo 467 793,21 € 0,00 €
Modernizácia strojového parku 110NR0800414 vyradený POĽNOTECH spol. s r.o. 49 038,28 € 0,00 €
Výstavba skladu obilnín a nákup poľnohospodárskeho traktora 110NR0800477 vyradený Blažek František 45 220,99 € 0,00 €
Modernizácia strojového parku SHR Milana Velikého 110KE0800017 vyradený Milan Veliký 221 089,19 € 0,00 €
Modernizácia farmy SHR Jána Kaduka 110KE0800018 vyradený KADUK JÁN 260 587,64 € 0,00 €
Obnova mechanizácie SHR Demeter 110PR0800304 vyradený Demeter Marián 29 409,81 € 0,00 €
Modernizácia vybavenosti strojového parku Poľnohospodárskeho družstva Podlužany 110NR0800551 vyradený Poľnohospodárske družstvo Podlužany, družstvo 135 635,66 € 0,00 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.