Projekty LEADER

Projekty implementované v rámci iniciatívy LEADER Programu rozvoja vidieka v programovom období 2007-2013. Stav k 28.02.2018.
Search Reset filter
Názov Kód Prijímateľ Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Dátum podpisu zmluvy Dátum ukončenia projektu
12 tried ZŠ Veľký Lapáš - viacúčelové ihrisko 441281100025 Obec Veľký Lapáš 61 745,17 € 61 745,17 €
4P – Program pre príťažlivé Podpoľanie 413220800022 Podpoľanie 416 915,00 € 409 285,75 €
Aby sa nám u nás krajšie žilo 441041300119 Obec Doľany 9 937,50 € 9 937,50 €
Aby sa nám v obci lepšie žilo - rozvoj miestnej infraštruktúry v obci 441221000003 Obec Vígľašská Huta-Kalinka 22 873,73 € 22 873,73 €
"Aby ste o nás vedeli" - zriadenie moderného informačného centra 42B041100059 Združenie FEMAN 28 460,00 € 28 460,00 €
Agroturistické zariadenie - RD Tekovské Nemce 410051200054 Roľnícke družstvo Tekovské Nemce 65 075,00 € 65 074,76 €
Aj mototuristi už majúu nás svoje miesto 442041000030 Mesto Spišské Podhradie 17 492,55 € 17 113,71 €
Aj my už máme miesto – detská radosť nadovšetko 441041000027 Obec Uloža 9 492,11 € 9 492,11 €
Ako nezablúdiť na území MAS Stará Čierna voda - komplexný informačno-orientačný systém potenciálov a služieb vidieckeho cestovného ruchu 42B081100021 Združenie cestovného ruchu GALANTSKO 33 660,00 € 33 660,00 €
Ako správne narábať s komunálnym odpadom 430091300068 VOKA - vidiecka organizácia pre komunitné aktivity 4 500,00 € 3 926,30 €
Ako úspešne zapájať verejnosť do vec verejnných na území MAS Dolná Nitra 430281400060 VOKA - Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity 8 418,13 € 8 376,58 €
Aktivne bez hraníc - jedeme dál! 422301300567 Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička 65 000,00 € 63 876,60 €
„Aktívnejší zajtrajšok pre nás a naše deti“ 441041100069 Obec Doľany 16 774,12 € 16 774,12 €
Aktivní pohyb - cesta ke spolupráci 422301200524 Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička 39 960,00 € 39 957,47 €
Altánok 441221300077 Obec Podkriváň 4 191,87 € 4 191,87 €
Altánok a úprava okolia 42A221400087 Peter Grnáč 6 067,10 € 6 067,10 €
„Altánok poteší mladých, schody pozostalých a zábradlie všetkých“ 442041000010 Obec Dravce 9 491,39 € 9 491,39 €
AMETIST - prestavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových a relaxačných služieb pre ubytovacie zariadenie v Kokave na Línii - Háj 42A161100035 Mgr. Andrea Paveleková - METIS language school 27 724,11 € 27 724,10 €
AMETIST – rekonštrukcia, prestavba a modernizácia rekreačnej chaty na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie v Kokave na Línii – Háj 42A161100034 Mgr. Andrea Paveleková - METIS language school 55 250,10 € 55 250,10 €
Amfiteáter Čermany - rekonštrukcia a modernizácia 441241000017 Obec Čermany 65 201,53 € 65 201,53 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.