Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Názov projektu Kód projektu Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Podpis zmluvy Začiatok realizácie Koniec realizácie Miesto realizácie Stav Finančný mechanizmus Kód programu Názov programu Názov prijímateľa IČO prijímateľa
Adaptačné hydroklimatické opatrenia na zachytenie a využitie zrážok na ZŠ Jána Drdoša Vígľaš ACC03046 37 575,00 € 37 498,63 € NUTS4 Detva ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Jána Drdoša Vígľaš č.436 37831321
Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v okolí školy pod Slanským hradom ACC03004 36 330,00 € 36 260,00 € NUTS4 Košice-okolie ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou Slanec 17070589
Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním na využitie dažďovej vody v ZŠ v Novákoch ACC03040 37 650,00 € 37 282,51 € NUTS4 Prievidza ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky 36126799
ANTIC – (Pokročilé sieťovanie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce) CBC01023 410 902,00 € 540 768,94 € NUTS4 Rožňava ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca ALMA - centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera 35574101
Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy. CLT01001 648 963,00 € 647 158,00 € NUTS4 Bardejov ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike 00179221
Bez kaplnky nie je hrad CLT02006 536 600,00 € 515 902,57 € NUTS4 Žilina ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Žilinský samosprávny kraj 37808427
BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM DGV01004 667 939,00 € 511 652,41 € NUTS4 Bratislava II ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Občianske združenie DOMOV - DÚHA 30854865
Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy) DGV01002 735 213,00 € 670 891,13 € NUTS4 Prešov ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie MYMAMY, o.z. 37787683
Bezpečný ženský dom - priestor pre plnohodnotný život bez násilia DGV01003 507 475,00 € 475 790,76 € NUTS4 Nitra ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center) 36096555
Bioklimatické opatrenia a využitie dažďových vod v ZŠ Slažany ACC03029 37 295,00 € 37 079,86 € NUTS4 Zlaté Moravce ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola, Sľažany 37865048
Biomasové logistické centrum GII01004 3 377 927,00 € 3 146 082,37 € NUTS4 Kysucké Nové Mesto ukončený NFM SK07 Zelené inovácie v priemysle BIOPEL, a. s. 46823492
Bioplynová stanica a zelené logistické centrum Tvrdošín GII01006 1 289 795,00 € 1 271 192,96 € NUTS4 Tvrdošín ukončený NFM SK07 Zelené inovácie v priemysle VSV GROUP, s.r.o. 46520147
Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen ACC02002 1 010 000,00 € 926 100,58 € NUTS4 Zvolen ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Mesto Zvolen 00320439
" Brána jazykov otvorená - oživme rómsky jazyk ako zdroj identity " INC01014 40 000,00 € 39 620,00 € NUTS4 Žiar nad Hronom ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie eMKLub 00621200
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí ACC02003 2 720 390,00 € 2 368 615,66 € NUTS4 Bratislava I ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481
Budovanie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ich detí v regióne Liptova DGV01009 118 540,00 € 94 865,69 € NUTS4 Liptovský Mikuláš ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Women Institute Slovakia o.z. 42347114
Centrum POKOJ - skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách - CPSS DGV03001 837 517,00 € 699 601,20 € NUTS4 Martin ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Občianske združenie Brieždenie 37802763
Cestujúce bábky CBC01024 440 934,00 € 576 249,00 € NUTS4 Michalovce ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Košický samosprávny kraj 35541016
Cez umenie k inklúzii INC01003 40 000,00 € 28 501,34 € NUTS4 Košice I ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnicka 1, Košice 42107148
Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie CLT01005 640 039,00 € 637 425,75 € NUTS4 Skalica ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Mesto Holíč 00309541
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.