Programy 2014-2021

Programy implementované v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2014-2021
Search Reset filter
Programová oblasť Zdroj Alokácia celkom Alokácia FM Alokácia ŠR Alokácia VZ Čerpanie celkom Čerpanie FM Čerpanie ŠR Čerpanie VZ Počet projektov Počet úspešne ukončených projektov
Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca FM EHP 20 588 236,00 € 17 500 000,00 € 3 088 236,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca FM EHP 10 000 000,00 € 8 500 000,00 € 1 500 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov NFM 17 647 059,00 € 15 000 000,00 € 2 647 059,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Domáce a rodovo - podmienené násilie NFM 10 588 236,00 € 9 000 000,00 € 1 588 236,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.