Projekty

Projekty implementované v programovom období 2007-2013 (bez PRV). Údaje o projektoch sú zobrazené v nespracovanej forme, v ktorej boli prevzaté zo zdrojového systému ITMS 2007-2013.
Search Reset filter
Názov projektu Kód projektu Prijímateľ Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Stav projektu Dátum ukončenia Operačný program
Efektívna implementácia v BB kraji 22160120011 Banskobystrický samosprávny kraj 164 041,00 € 126 609,00 € riadne ukončený Regionálny operačný program
TP BBSK 2009 22160120013 Banskobystrický samosprávny kraj 114 190,00 € 117 518,00 € riadne ukončený Regionálny operačný program
TP SORO BBSK 1 22160120026 Banskobystrický samosprávny kraj 359 795,00 € 315 813,00 € riadne ukončený Regionálny operačný program
TP SO/RO BBSK 2 22160120040 Banskobystrický samosprávny kraj 37 050,00 € 6 824,00 € riadne ukončený Regionálny operačný program
TP pre Banskobystrický samosprávny kraj 2012 22160120047 Banskobystrický samosprávny kraj 511 963,00 € 434 112,00 € riadne ukončený Regionálny operačný program
Refundácia mzdy zamestnanca BBSK v oblas 22210420018 Banskobystrický samosprávny kraj 63 067,00 € 66 385,00 € riadne ukončený Operačný program Technická pomoc
Refundácia mzdy Koordinátora HP BBSK 22210420082 Banskobystrický samosprávny kraj 23 750,00 € 25 000,00 € riadne ukončený Operačný program Technická pomoc
TP pre SO/RO 22330120005 BSK 54 898,00 € 52 921,00 € riadne ukončený Operačný program Bratislavský kraj
Zabezpečenie činnosti Infobodu z OPCS SR-ČR 2007-2013 - následník projektu 22430120002 22430120012 CRR České republiky 61 361,00 € 0,00 € riadne ukončený Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013
Kontrolní činnosti dle čl. 16 Nařízení (ES) č. 1080/2006 pro OPPS - následník projektu 22430120003 22430120013 CRR České republiky 354 002,00 € 0,00 € riadne ukončený Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013
Financovanie miezd zamestnancov DataCentra 22220320002 DC 855 286,00 € 408 522,00 € riadne ukončený Operačný program Technická pomoc
Financovanie miezd DC na roky 2010-2015 22220320011 DC 1 253 614,00 € 1 253 109,00 € riadne ukončený Operačný program Technická pomoc
Nákup HW pre zabezpečenie prevádzky ITMS 22220420015 DC 1 918 578,00 € 1 918 578,00 € riadne ukončený Operačný program Technická pomoc
Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů - pokračovanie projektu 22410320016 22410320028 Gymnázium a SOŠ Slavičín 211 455,00 € 0,00 € riadne ukončený Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013
TP PT 85/cieľ 2/č.02-2009 27130430011 IA MPSVR SR 25 479,00 € 7 188,00 € riadne ukončený Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
TP PT 86/cieľ 2/č.04-2009 27130430012 IA MPSVR SR 1 991,00 € 1 659,00 € riadne ukončený Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Technická pomoc 85/cieľ 2/2008 27130430014 IA MPSVR SR 14 021,00 € 2 990,00 € riadne ukončený Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Technická pomoc 86/cieľ2/4/2008 27130430015 IA MPSVR SR 4 116,00 € 1 992,00 € riadne ukončený Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
TP85/cieľ 1/č.01-2007 27150130010 IA MPSVR SR 3 078,00 € 0,00 € mimoriadne ukončený Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
TP 85/cieľ 2/2007 27150130011 IA MPSVR SR 62,00 € 0,00 € mimoriadne ukončený Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.