Projekty

Projekty implementované v rámci Programu rozvoja vidieka v programovom období 2014-2020. Stav k 28.02.2018.
Search Reset filter
Názov Kód Prijímateľ Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Dátum podpisu zmluvy Dátum ukončenia projektu
Výsadba ovocného sadu višní vrátane obstaranie technológie a strojového vybavenia 110TN1402608 OVOSAD spol. s r.o. 31 443,00 € 31 442,60 €
Hala s príslušenstvom 110ZV1402677 RD SITNO PRENČOV a.s. 487 243,83 € 487 243,76 €
Výsadba ovocného sadu orechov 110ZV1402709 AGRI MILUS, s.r.o. 66 168,15 € 41 379,20 €
Modernizácia fariem - FARMA BAGIN - Alžbeta Baginová 110NR1402738 FARMA BAGIN - Alžbeta Baginová 21 906,80 € 12 158,66 €
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku využívaním nového moderného strojno-technologického vybavenia do vinohradu - Ing. Pavol Michálek 110KE1402644 Ing. Pavol Michálek 7 990,00 € 0,00 €
Modernizácia fariem - Poľnohospodárske družstvo Bátorové Kosihy 110NR1402749 Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy 153 778,80 € 153 778,80 €
Rekonštrukcia prestarnutého ovocného sadu 110KE1402649 Mitali, s.r.o. 468 456,03 € 0,00 €
Ovocná plantáž ríbezle čiernej - Pukanec 110NR1402657 Agrovera s.r.o. 18 166,57 € 18 164,87 €
Modernizácia farmy - Agrofarm ELNOR, s.r.o. 110NR1402732 Agrofarm ELNOR, s.r.o. 210 708,80 € 122 718,56 €
Modernizácia farmy - ADOREX 110NR1402755 Adrián Nagy - ADOREX 51 930,00 € 0,00 €
Zefektívnenie hospodárenia poľnohospodárskeho družstva 110TT1402697 Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove 247 525,92 € 0,00 €
Modernizácia strojového vybavenia na pestovanie zeleniny 110NR1402746 Ponti-M, s.r.o. 290 301,20 € 0,00 €
Obstaranie strojov na pestovanie zeleniny a rekonštrukcia objektov 110TT1402677 Poľnohospodárske družstvo v Jurovej 213 638,85 € 0,00 €
Rekonštrukcia ovocného sadu a obstaranie strojového vybavenia 110NR1402713 Ing. František Mrázik - AGROPOL 230 771,72 € 230 771,72 €
Obstaranie techniky na ochranu a výživu v zeleninárstve a ovocinárstve 110KE1402641 František Szaxon 17 213,00 € 17 213,00 €
Modernizácia fariem Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo 110NR1402708 Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo 235 281,13 € 235 281,13 €
Výsadba ovocného sadu sliviek vrátane oplotenia a obstarania strojov na manipuláciu s ovocím v spoločnosti EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. 110TN1402594 EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. 35 370,84 € 0,00 €
Výstavba pestovateľskej technológie na pestovanie šalátu a bylín v NFT systéme 110NR1402704 SCHETELIG CE s.r.o. 333 804,67 € 32 151,50 €
Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN, spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu 110TT1402681 AGROSUN, spol. s r.o. 66 024,89 € 31 731,00 €
Vybudovanie orechového sadu a obstaranie traktora s čelným nakladačom 110NR1402727 Bionut, s.r.o. 22 140,00 € 20 225,01 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.