Subjekty

Subjekty zainteresované do implementácie projektov finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Názov IČO
A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru 30853435
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 31257402
Akademik Technická Univerzita Košice 35512644
Aliancia žien - Cesta späť 30857716
Aliancia žien Slovenska 30809177
ALMA - centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera 35574101
ALMA - Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera 35574101
"Alpha Point" 42334799
Andria, s.r.o. 45954127
ANNOGALLERY 42084989
Áno pre život n. o. 36149764
Aqualín, hraním za zdravím, n.o. 45739251
Asociácia pre využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov 42040574
ASTRAIA Certification, s.r.o. 36549851
BDB GROUP, s.r.o. 36279358
BIOPEL, a. s. 46823492
Blue Alternative Nadácia 42302412
BONA FIDE, o.z. 31310711
Bratislavský samosprávny kraj 36063606
Brieždenie 37802763
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.