Subjekty

Subjekty, ktorým bola poskytnutá podpora z Programu obnovy dediny od roku 2010
Search Reset filter
Názov IČO
Obec Ondavské Matiašovce 00332631
Obec Kotrčiná Lúčka 00321397
Obec Poruba 00318426
Obec Babinec 00649678
Obec Príbovce 00316849
Obec Dubník 00308889
Obec Ruský Potok 00323527
Obec Hromoš 00329908
Obec Malé Chyndice 00399434
Obec Modra nad Cirochou 00323250
Obec Rybník 00307424
Obec Geča 00690236
Združenie obcí mikroregiónu Nízke Tatry a Rudohorie "RENTAR" 37818589
Obec Dolné Vestenice 00318086
Obec Pušovce 00327654
Obec Kluknava 00329274
Obec Ruskov 00324671
Obec Slanské Nové Mesto 00324744
Obec Víťaz 00327981
Obec Blažice 00690198
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.