Žiadosti

Žiadosti o finančný príspevok prijaté v rámci Audiovizuálneho fondu od roku 2010
Search Reset filter
Názov projektu Číslo žiadosti Zameranie projektu Výzva Rozpočet projektu Žiadaný príspevok ŠR Schválený Príspevok ŠR Vlastné zdroje Stav Názov žiadateľa IČO žiadateľa
! 208/2014-2/1.2.2 1.2.2 2/2014 58 435,00 € 45 995,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou 4av.sk, s. r. o. 45926859
! 851/2014-6/1.2.2 1.2.2 6/2014 58 435,00 € 45 995,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou 4av.sk, s. r. o. 45926859
! 1702/2013-5/1.2.1 1.2.1 5/2013 24 370,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou 4av.sk, s. r. o. 45926859
0800 800 818 (pracovný názov MNE SA TO NEMôŽE STAŤ II. ) 1474/2011-4/1.2.5 1.2.2 4/2011 31 350,00 € 8 000,00 € 7 900,00 € 23 450,00 € schválená žiadosť FRAME FILM s.r.o 45468907
10. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 1184/2015-1/2.2 2.2 1/2015 154 055,00 € 100 700,00 € 70 000,00 € 84 055,00 € schválená žiadosť Cinematik, s.r.o. 45302847
10. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 918/2017-1/2.2 2.2 1/2017 103 950,00 € 65 600,00 € 65 000,00 € 38 950,00 € schválená žiadosť ANČA 42128323
11. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2010 268/2010-3/2.2.1 2.2.1 3/2010 50 000,00 € 13 000,00 € 10 000,00 € 40 000,00 € schválená žiadosť Človek v ohrození 31799311
11. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 973/2016-1/2.2 2.2 1/2016 154 215,00 € 100 700,00 € 70 000,00 € 84 215,00 € schválená žiadosť Cinematik, s.r.o. 45302847
11. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 812/2018-1/2.2 2.2 1/2018 128 800,00 € 74 300,00 € 60 000,00 € 68 800,00 € schválená žiadosť ANČA 42128323
12. Letný filmový seminár 4 živly: HRA 151/09/1-2010/2.2.1 2.2.1 1/2010 21 640,00 € 10 340,00 € 7 000,00 € 14 640,00 € schválená žiadosť občianske združenie štyri živly 31813291
12. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2011 75/2011-2/2.2.1 2.2.1 2/2011 50 000,00 € 13 000,00 € 8 000,00 € 42 000,00 € schválená žiadosť Človek v ohrození 31799311
12. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 880/2017-1/2.2 2.2 1/2017 187 707,00 € 130 700,00 € 100 000,00 € 87 707,00 € schválená žiadosť Cinematik, s.r.o. 45302847
13. Letný filmový seminár 4 živly 2011: PAMÄŤ 250/2011-2/2.2.1 2.2.1 2/2011 27 880,00 € 18 280,00 € 10 000,00 € 17 880,00 € schválená žiadosť občianske združenie štyri živly 31813291
13. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2012 174/2012-1/2.2.1 2.2.1 1/2012 62 000,00 € 13 000,00 € 10 000,00 € 52 000,00 € schválená žiadosť Človek v ohrození 31799311
13. Medzinárodný festival frankofónneho filmu Bratislava -FIFFBA 2011 245/2011-2/2.2.1 2.2.1 2/2011 70 000,00 € 25 000,00 € 11 000,00 € 59 000,00 € schválená žiadosť Nezisková organizácia FIFFBA 42166551
13. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 816/2018-1/2.2 2.2 1/2018 190 267,00 € 130 700,00 € 90 000,00 € 100 267,00 € schválená žiadosť Cinematik, s.r.o. 45302847
13. poschodie 321/2013-2/1.1.2 1.1.2 2/2013 52 960,00 € 47 020,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou Almostar s.r.o. 46340599
13. poschodie 218/2012-3/1.4.1 1.4.1 3/2012 52 960,00 € 47 020,00 € 0,00 € 0,00 € nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou Almostar s.r.o. 46340599
14. Letný filmový seminár 4 živly: HRANICE 212/2012-1/2.2.1 2.2.1 1/2012 25 700,00 € 19 300,00 € 11 000,00 € 14 700,00 € schválená žiadosť občianske združenie štyri živly 31813291
14. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 1934/2013-1/2.2 2.2 1/2013 70 000,00 € 15 000,00 € 10 000,00 € 60 000,00 € schválená žiadosť Človek v ohrození 31799311
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.