Subjekty

Subjekty zainteresované do implementácie projektov v rámci programov LIFE / LIFE+ (stav k 31.04.2018)
Search Reset filter
Názov IČO Kód krajiny
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie FR
Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic CZ
Agravia, s.r.o. 36556491 SK
Asociácia priemyslu a ochrany prírody v likvidácii [zrušená] 30804701 SK
Association Justice & Environment, z.s. HU
Association of Municipalities of Slovakian -Hungarian Transboundary Danube Wetland Area HU
BIOMASA, združenie právnickych osôb 36126055 SK
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 31771815 SK
Bükk National Park Directorate HU
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya ES
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie 30814081 SK
Deutsche Umwelthilfe DE
Distelverein AT
Eko - Salmo s.r.o. 31359647 SK
EnviSlovakia, o.z. 42181330 SK
European Crop Protection Association BE
International Hydropower Association UK
Małopolska Region PL
MDSE Mitteldeutsche Sanierungs-und Entorgungsgesellschaft mbH DE
Mesto Krupina 00320056 SK
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.