Projekty

Projekty realizované v rámci Programu obnovy dediny od roku 2010
Search Reset filter
Názov projektu Schválená dotácia Rok Názov žiadateľa IČO žiadateľa
1. etapa obnovy parku - Zelená bariéra 2 378,80 € 2018 Obec Veľké Turovce 00307653
750 Hrhov -  na 3 hrady i do 3 jaskýň 5 000,00 € 2013 Obec Hrhov 00328294
Aby rínok fejzbúku konkuroval 5 000,00 € 2016 Obec Veličná 00314960
Adaptácia rigolu dažďovej kanalizácie popri ceste a realizácia chodníka 5 000,00 € 2015 Obec Lukovištia 00318906
Adaptačná stratégia obce Kladzany 4 892,50 € 2017 Obec Kladzany 00332470
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy – projektová štúdia 3 800,00 € 2016 Obec Čierny Balog 00313343
Adaptačné opatrenia voči horúčavám 5 000,00 € 2018 Obec Kladzany 00332470
Aktivity odpadového hospodárstva, nákup zberných nádob, vytvorenie a úprava lokality na zber komunálneho odpadu, umiestnenie smetných nádob do verejných priestorov obce 4 500,00 € 2015 Obec Lehota 00308153
Aleja - zelená oáza 5 000,00 € 2018 Obec Spišský Hrhov 00329592
Aleje a remízky obce Horný Hričov 3 500,00 € 2010 Obec Horný Hričov 00321290
Amfiteáter 5 000,00 € 2016 Obec Dúbrava 00315176
Amfiteáter Budince 3 500,00 € 2012 Obec Budince 00689742
Analýza a štúdia sanácie nepovolených skládok a environmentálnych záťaží 3 500,00 € 2010 Obec Vaniškovce 00595756
Andrejcová 5 000,00 € 2018 Obec Liptovská Teplička 00326330
Arboristické ošetrenie drevín na cintorínoch v Nemčiňanoch 4 075,00 € 2015 Obec Nemčiňany 00308277
Architektonická obnova obce Hrabová Roztoka v nadväznosti na lokality svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO 5 000,00 € 2016 Obec Hrabová Roztoka 00690147
Architektonické dobudovanie areálu dreveného chrámu sv. Michala s expozíciou Alexandra Duchnoviča 4 740,00 € 2015 Obec Topoľa 00323641
Architektonicko - urbanistická štúdia, centrálnej časti obce, "zelená oáza v Zbrojníkoch" 3 500,00 € 2012 Obec Zbrojníky 00307688
Architektonicko - urbanistická štúdia "Historické jadro obce Rybník" a PD k stavebnému konaniu 3 500,00 € 2012 Obec Rybník 00307424
Architektonicko-urbanistická štúdia „Lesná železnica grófa Pálfyho“ 3 500,00 € 2010 Obec Trstín 00313122
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.