Subjekty

Subjekty zapojené do výziev v rámci Audiovizuálneho fondu od roku 2010
Search Reset filter
Názov IČO
1115 42019648
3S Video, spol. s r.o. 35811242
4av.sk, s. r. o. 45926859
500 42244919
5050 productions, s.r.o. 47957778
71km, s.r.o. 47367547
A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru 30853435
ACAPU, s.r.o. 45418233
Adamec, Igor 14757474
Adamove, Ján 35241248
ADATAS, spol. s r.o. 31379052
Adore Films s.r.o. 47412828
Agentúra SIGNUM s.r.o. 35732598
AH production, s.r.o. 36806951
Akadémia umení v Banskej Bystrici 31094970
ALEF FILM & MEDIA, s.r.o. 35718463
ALEF JO Filmštúdio, spol. s r.o. 35710802
Alexandra, Gojdičová 32562418
Aliancia žien Slovenska 30809177
All4films s.r.o. 47604077
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.