Projekty - SK koordinátor

Projekty programu Horizont 2020, ktoré sú koordinované subjektmi zo SR (stav k 31.03.2018)
Search Reset filter
Kód projektu Názov projektu Program Téma Začiatok projektu Koniec projektu Celkové náklady ecMax príspevok Výzva Fondová schéma Názov koordinátora IČO koordinátora
199327 Achievement of Excellence in Electron Processes for Future Technologies H2020-EU.4.b. H2020-TWINN-2015 989 625,00 € 988 125,00 € H2020-TWINN-2015 CSA Univerzita Komenského v Bratislave 00397865
199951 Adaptation, learning and training for spatial hearing in complex environments H2020-EU.1.3.3. MSCA-RISE-2015 441 000,00 € 351 000,00 € H2020-MSCA-RISE-2015 MSCA-RISE Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768
196524 Big Data of Small Molecules H2020-EU.2.3.1.;H2020-EU.2.1.4. BIOTEC-5a-2014-1 71 429,00 € 50 000,00 € H2020-SMEINST-1-2014 SME-1 HighChem s.r.o. 35737719
196930 Building-up Centre of Excellence for advanced materials application H2020-EU.4.a. WIDESPREAD-1-2014 390 300,00 € 390 300,00 € H2020-WIDESPREAD-2014-1 SGA-CSA Slovenská akadémia vied 00037869
197110 Centre for functional and surface-functionalized glasses H2020-EU.4.a. WIDESPREAD-1-2014 310 332,25 € 310 332,25 € H2020-WIDESPREAD-2014-1 SGA-CSA Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259
208426 Centre for functional and surface-functionalized glasses H2020-EU.4.a. WIDESPREAD-01-2016-2017 15 000 000,00 € 15 000 000,00 € H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017-TeamingPhase2 SGA-CSA Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259
197118 Centre of Excellence of Forest-based Industry H2020-EU.4.a. WIDESPREAD-1-2014 467 438,00 € 467 438,00 € H2020-WIDESPREAD-2014-1 SGA-CSA Národné lesnícke centrum 42001315
193440 Cloud Collaborative Manufacturing Networks (C2NET) H2020-EU.2.1.1.;H2020-EU.2.1.5.1. FoF-01-2014 7 126 495,00 € 7 126 494,75 € H2020-FoF-2014 RIA Atos IT Solutions and Services s.r.o. 45650276
210851 Disruptive portable device for pre-screening of Persistent Organic Pollutants –POPs- in food products and water H2020-EU.3.2.1.;H2020-EU.2.3.1.;H2020-EU.3.2.4.;H2020-EU.3.2.2. SMEInst-07-2016-2017 1 745 335,00 € 1 221 734,50 € H2020-SMEINST-2-2016-2017 SME-2 SAFTRA Photonics, s.r.o. 47871130
199497 Disruptive portable device for pre-screening of Persistent Organic Pollutants –POPs- in food products and water H2020-EU.2.3.1.;H2020-EU.3.2. SFS-08-2015-1 71 429,00 € 50 000,00 € H2020-SMEINST-1-2015 SME-1 SAFTRA Photonics, s.r.o. 47871130
200328 Ekoservis Membrane Modular Filtration system H2020-EU.3.5.;H2020-EU.2.3.1. SC5-20-2015-1 71 429,00 € 50 000,00 € H2020-SMEINST-1-2015 SME-1 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030
200843 Environmental Diplomacy and Geopolitics H2020-EU.4.b. H2020-TWINN-2015 1 031 250,00 € 1 031 250,00 € H2020-TWINN-2015 CSA Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957
194020 Establishing services enhancing the innovation management capacity of the Slovak SMEs in the Enterprise Europe Network in 2014 H2020-EU.2.3. INNOSUP 28 000,00 € 22 400,00 € H2020-Adhoc-2014-20 CSA BIC Bratislava spol. s r.o 30840007
198497 Establishing services enhancing the innovation management capacity of the Slovak SMEs in the Enterprise Europe Network in 2015-2016 H2020-EU.2.3. INNOVATION 154 962,50 € 154 962,50 € H2020-Adhoc-2014-20 H2020-EEN-SGA BIC Bratislava spol. s r.o 30840007
208206 Establishing services enhancing the innovation management capacity of the Slovak SMEs in the Enterprise Europe Network in 2017-2018 H2020-EU.2.3. H2020-SGA2-EEN 122 035,00 € 122 035,00 € H2020-EEN-SGA2-2017-2018 H2020-EEN-SGA BIC Bratislava spol. s r.o 30840007
193203 Festival of Science European Researchers' Night 2014 - 2015 in Slovakia H2020-EU.1.3.5. MSCA-NIGHT-2014 150 000,00 € 150 000,00 € H2020-MSCA-NIGHT-2014 CSA Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity 37929551
204289 Festival of Science European Researchers´ Night 2016 - 2017 in Slovakia H2020-EU.1.3.5. MSCA-NIGHT-2016 347 700,00 € 248 300,00 € H2020-MSCA-NIGHT-2016 CSA Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity 37929551
205046 Green mobile recycling technology for dirty (none-recyclable) plastic waste H2020-EU.3.5.;H2020-EU.2.3.1. SMEInst-11-2016-2017 71 429,00 € 50 000,00 € H2020-SMEINST-1-2016-2017 SME-1 Leitner Technologies s.r.o. 36254959
203200 Increasing the security of access to urban critical infrastructure with a Near Field Communication micro SD smart card for mobile devices using on-chip state of the art technology H2020-EU.2.3.1.;H2020-EU.3.7. DRS-17-2015-1 71 429,00 € 50 000,00 € H2020-SMEINST-1-2015 SME-1 R-DAS Trade, s.r.o. 48080781
199923 Innovative technology for the detection of enzyme activity in milk H2020-EU.1.3.3. MSCA-RISE-2015 1 323 000,00 € 1 228 500,00 € H2020-MSCA-RISE-2015 MSCA-RISE Univerzita Komenského v Bratislave 00397865
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.