Projekty vyradené s platbou

Vyradené projekty v rámci Programu rozvoja vidieka v programovom období 2007-2013. Stav k 28.02.2018.
Search Reset filter
Názov Kód Prijímateľ Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Dátum podpisu zmluvy Dátum ukončenia projektu
Prevádzka na spracovanie hrozna a výrobu vína 120ZV1302554 Ing. Rajmund Nedeľa - COBRA BAUART 337 713,93 € 337 713,93 €
Výstavba predajne 11PZV0901512 BEGOKON, p.v.o.d. 9 995,00 € 9 995,00 €
Bio sad 11RZV0901373 BEGOKON, p.v.o.d. 7 495,00 € 7 495,00 €
Investície do hydiny 11ZZV0901234 BÚTORKY, a.s. 99 985,00 € 99 985,00 €
Nákup strojov do RV a novostavba hnojiska 110KE0800142 AGREKO, s.r.o. 60 537,11 € 60 537,11 €
Investícia do modernizácie poľnohospodárskych strojov a výstavby skladu SHR Andrei Belanovej 110NR0800486 Andrea Belanová 394 355,50 € 394 355,50 €
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov - Lomná PS 140ZA0800326 Bývalí urbarialisti obce Lomná - pozemkové spoločenstvo 0,00 € 0,00 €
Penzión Vyšná Myšľa - rekonštrukcia a nadstavba 31TKE1001167 Agroprodukt, s.r.o. 0,00 € 0,00 €
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Kalinov 341PR1401604 Obec Kalinov 150 000,00 € 150 000,00 €
Zriadenie predajného miesta a nákup chladiarenského auta 120NR1201594 Ing. Radmila Drevaňová 34 293,50 € 34 293,50 €
Modernizácia farmy SHR Mateja Šmýkala 110TN0800064 Matej Šmýkal 131 439,92 € 131 439,92 €
Predaj vlastných produktov 11PZV0901509 OVER, s.r.o. 7 996,00 € 7 996,00 €
Odchov hydiny 11ZZV0901215 OVER, s.r.o. 99 944,00 € 99 944,00 €
Modernizácia poľnohospodárskej farmy spoločnosti MM+J, s.r.o. 110TT0800252 Donau farm Padáň, s.r.o 0,00 € 0,00 €
Modernizácia technológií výroby kŕmnych zmesí a prepravných kapacít 120KE0800148 Poľnonákup Domica, a.s. 0,00 € 0,00 €
Investícia do chovu hydiny 11ZZV0901208 MILKO, s.r.o. 99 904,00 € 99 904,00 €
Modernizácia poľnohospodárskej prvovýroby spoločnosti CORTE spol.s r.o. 110TN0800051 CORTE, spol. s r.o. 248 175,17 € 248 175,17 €
Investície do spracovania poľnohospodárskych produktov - CORN CORPORATION, s.r.o. 120TT0800095 CORN CORPORATION, s.r.o. 1 610 309,04 € 1 610 309,04 €
Zvýšenie výkonnosti spoločnosti prostredníctvom výstavby a modernizácie skladového hospodárstva a obnovy strojového parku 110ZV0800088 AGRORIS, s.r.o. 1 385 872,04 € 1 385 872,04 €
Zriadenie predajného miesta 120PR1201430 HUMENSKÁ MLIEKÁREŇ , a.s. 15 741,66 € 15 741,66 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.