Dotácie

Prehľad dotácií poskytnutých z Envirofondu
Search Reset filter
Názov projektu Schválená dotácia Oblasť Činnosť Rok Názov žiadateľa IČO žiadateľa
13.ERBE SYMPOSIUM, BANSKÁ ŠTIAVNICA 27 655,00 € Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 2015 Slovenské banské múzeum 35998652
19. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2013 40 000,00 € Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 2013 Slovenská agentúra životného prostredia 00626031
20. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2014 49 989,00 € Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 2014 Envirofilm, n.o. 45737061
Abiotické a biotické aspekty úspešnej ochrany a revitalizácie mokradí 190 000,00 € Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia 2014 Slovenská agentúra životného prostredia 00626031
Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 2. stavba súboru stavieb: Podlužany - obecná kanalizácia; NN prípojka k objektu ČS C 40 000,00 € Ochrana a využívanie vôd Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov 2013 Obec Podlužany 00310930
Aglomerácia - PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 4. stavba súboru stavieb: Čajkov - obecná kanalizácia, ; Elektrická prípojka nn k ČS B 60 000,00 € Ochrana a využívanie vôd Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov 2013 Obec Čajkov 00306835
Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 5. stavba súboru stavieb: Nová Dedina - obecná kanalizácia 150 000,00 € Ochrana a využívanie vôd Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov 2018 Obec Nová Dedina 00307301
Ako sa mapovalo v baníctve 41 962,00 € Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 2016 Slovenské banské múzeum 35998652
Alekšince - čistiareň odpadových vôd 200 000,00 € Ochrana a využívanie vôd Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov 2013 Obec Alekšince 00307726
Alekšince - čistiareň odpadových vôd_ Alekšince - čistiareň odpadových vôd - SO 04 Spevnené plochy a terénne úpravy, SO 200 000,00 € Ochrana a využívanie vôd Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov 2014 Obec Alekšince 00307726
Alekšince - kanalizácia - 1. a 2. etapa 100 000,00 € Ochrana a využívanie vôd Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov 2018 Obec Alekšince 00307726
Alekšince - kanalizácia - 1. a 2. etapa 180 000,00 € Ochrana a využívanie vôd Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov 2017 Obec Alekšince 00307726
Alekšince - kanalizácia - 1. a 2. etapa 81 250,00 € Ochrana a využívanie vôd Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov 2011 Obec Alekšince 00307726
Alekšince - kanalizácia - 1, etapa; Alekšince - kanalizácia - 2, etapa 68 200,00 € Ochrana a využívanie vôd Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov 2012 Obec Alekšince 00307726
Alekšince - kanalizácia - 1. etapa, Alekšince - kanalizácia - 2. etapa 200 000,00 € Ochrana a využívanie vôd Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov 2015 Obec Alekšince 00307726
Alekšince - odvedenie prívalových dažďových vôd 54 500,00 € Ochrana a využívanie vôd Opatrenia mimo vodného toku 2016 Obec Alekšince 00307726
Andrejová - rekonštrukcia vodovodu 180 000,00 € Ochrana a využívanie vôd Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu 2018 Obec Andrejová 00321834
Asanácia stromov poškodených vetrovou smršťou Žofia v okolí a na turisticky značených chodníkoch s cieľom dosiahnuť a udržať priaznivý stav biotopov európskeho a národného významu 259 350,00 € Mimoriadne závažné environmentálne situácie Mimoriadne závažné environmentálne situácie 2014 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520
Asanácia vetrovou kalamitou poškodených stromov v okolí a na turisticky značených chodníkoch s cieľom dosiahnuť a udržať priaznivý stav biotopov európskeho a národného významu 44 845,32 € Mimoriadne závažné environmentálne situácie Mimoriadne závažné environmentálne situácie 2014 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520
Babie - Kanalizácia a ČOV 199 983,00 € Ochrana a využívanie vôd Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov 2012 Obec Babie 00332241
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.