Subjekty

Subjekty zainteresované do implementácie projektov programu Horizont 2020 (stav k 31.03.2018)
Search Reset filter
Názov IČO Kód krajiny
17&4 ORGANISATIONSBERATUNG GMBH
2 DEGREES LIMITED
3S UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH AT
4MOTION ASBL
52°North Initiative for Geospatial Open Source Software GmbH
AALBORG UNIVERSITET
AALTO-KORKEAKOULUSAATIO
AARHUS UNIVERSITET
ABERYSTWYTH UNIVERSITY
ABO AKADEMI
AC2T RESEARCH GMBH
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI RO
ACADEMIA SINICA
ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN
ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO
ACCELOVANCE EUROPE BV
ACCORD HOUSING ASSOCIATION LIMITEDIPS
ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACION
ACOUCITE
ACQUIFER AG
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.