Žiadosti o príspevok LEADER

Žiadosti o príspevok prijaté v rámci projektových podpôr iniciatívy LEADER Programu rozvoja vidieka v programovom období 2007-2013. Stav k 28.02.2018.
Search Reset filter
Názov Kód
Stav
Žiadateľ Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov Schválený príspevok celkom Dátum prijatia
„Pohodlie...kde aj kráľ chodí pešo“ 442041000015 vyradený Obec Bugľovce 10 600,90 € 0,00 €
Rekonštrukcia obecných budov Kapince 441091000001 vyradený Obec Kapince 69 821,91 € 0,00 €
Športový štadión – tribúna , 1. etapa 441231000011 schválený Obec Vrakúň 149 372,63 € 149 372,63 €
Areál futbalového ihriska – prevádzková budova s hľadiskom 441231000012 schválený Obec Veľké Dvorníky 120 493,93 € 120 493,93 €
Výstavba detských a športových ihrísk - časť detské ihriská 441231000013 schválený Obec Malé Dvorníky 51 415,15 € 51 415,15 €
Rekonštrukcia športového areálu 441231000014 schválený Obec Trhová Hradská 152 692,00 € 152 692,00 €
Obnova centra obce Dunajský Klátov 441231000015 schválený Obec Dunajský Klátov 39 786,63 € 39 786,63 €
„Dajme šancu mladým tráviť čas Lepšie – Účelnejšie – Činorodo – Kreatívne – Akčne“ 441041000001 schválený Obec Lúčka 8 382,05 € 8 123,33 €
„Dom remesiel – multifunkčný objekt“ 441041000002 schválený Obec Nemešany 8 565,95 € 8 565,95 €
„Prístrešky pre turistov a cykloturistov“ 442041000003 schválený Obec Jablonov 17 493,20 € 14 839,84 €
„Je fajn mať svoj priestor“ 441041000004 schválený Obec Vyšné Repaše 12 855,94 € 12 855,94 €
„Spájame brehy – spájame ľudí“ 442041000005 schválený Obec Klčov 5 752,95 € 5 752,95 €
„Naučme sa pri oddychu“ 442041000006 schválený Obec Oľšavica 10 785,37 € 10 785,37 €
„Vytvorme si kultúrny priestor pre naše tradície“ 441041000007 schválený Obec Brutovce 17 213,87 € 17 213,87 €
Výstavba, rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Golianovo 442281000005 vyradený Obec Golianovo 53 996,59 € 0,00 €
„Modernizácia verejných sociálnych zariadení v kultúrnom dome“ 441041000008 schválený Obec Dúbrava 17 480,95 € 17 480,95 €
„Deti sú naše zrkadlo -pozrime sa doň spolu s nimi“ 441041000009 schválený Obec Domaňovce 17 073,00 € 17 073,00 €
„Altánok poteší mladých, schody pozostalých a zábradlie všetkých“ 442041000010 schválený Obec Dravce 9 491,39 € 9 491,39 €
„Teplo krbu zladí naše srdcia i mysle“ 441041000011 schválený Obec Poľanovce 17 433,99 € 17 433,99 €
„Oáza detskej radosti“ 441041000012 schválený Obec Spišský Štvrtok 17 480,65 € 17 480,65 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.