Žiadosti a projekty

Žiadosti o finančný príspevok a projekty týkajúce sa skráteného programového obdobia 2004-2006. Údaje o žiadostiach sú zobrazené v nespracovanej forme, v ktorej boli prevzaté zo zdrojového systému.
Search Reset filter
Podoblasť Fond ID projektu Kód a názov projektu Začiatok projektu Koniec projektu Stav projektu/žiadosti Dátum stavu Miesto realizácie - kraj Miesto realizácie - okres Miesto realizácie - obec Celkový rozpočet Názov prijímateľa IČO prijímateľa
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 151773 11100100001-Refundácia miezd za MH SR za rok 2004 Projekt mimoriadne ukončený Bratislavský kraj Okres Bratislava II Bratislava-Ružinov 1 106 463,95 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 00686832
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 152721 11100100002-Refundácia miezd za SEA za rok 2004 Projekt mimoriadne ukončený Bratislavský kraj Okres Bratislava II Bratislava-Ružinov 331 939,19 € Slovenská inovačná a energetická ag 00002801
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 154744 11100100003-Refundacia nelimitovanej TP za 1Q a 2Q 2004 Projekt mimoriadne ukončený Bratislavský kraj Okres Bratislava II Bratislava-Ružinov 12 900,88 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 00686832
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 154777 11100100006-Refundácia miezd za SARIO za rok 2004 Projekt mimoriadne ukončený Bratislavský kraj Okres Bratislava II Bratislava-Ružinov 132 775,68 € SARIO 36070513
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 154992 11100100007-Refundácia miezd za SACR za rok 2004 Projekt mimoriadne ukončený Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica Banská Bystrica 132 775,68 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch 35653001
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 155115 11100100008-Refundácia miezd za NARMSP za rok 2004 Projekt mimoriadne ukončený Bratislavský kraj 132 775,68 € Slovak Business Agency 30845301
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 155175 11100100009-Refundacia nelimitovanej TP za 2Q 2004 NARMSP Projekt mimoriadne ukončený Bratislavský kraj Okres Bratislava II Bratislava-Ružinov 6 186,33 € Slovak Business Agency 30845301
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 173095 11100100010-Refundácia miezd nsk04 Projekt mimoriadne ukončený Nitriansky kraj Okres Nitra 13 277,57 € Nitriansky samosprávny kraj 37861298
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 173860 11100100011-Refundacia miezd 04 Projekt mimoriadne ukončený Trnavský kraj Okres Trnava 13 277,57 € Trnavský samosprávny kraj 37836901
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 173998 11100100012-Refundacia miezd tnsk04 Projekt mimoriadne ukončený Trenčiansky kraj Okres Trenčín 6 731,93 € Trenčiansky samosprávny kraj 36126624
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 177285 11100100013-Refundácia miezd bb04 Projekt mimoriadne ukončený Banskobystrický kraj 5 092,41 € Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 177428 11100100014-Refundacia miezd zask04 Projekt mimoriadne ukončený Žilinský kraj 4 212,74 € Žilinský samosprávny kraj 37808427
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 177291 11100100015-Refundacia miezd kesk04 Projekt mimoriadne ukončený Košický kraj 5 894,01 € Košický samosprávny kraj 35541016
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 177480 11100100016-Refundacia miezd posk04 Projekt mimoriadne ukončený Prešovský kraj 4 742,98 € Prešovský samosprávny kraj 37870475
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 222695 11100100017-Refundácia mzdových nákladov SARIO 04 Projekt v realizácii Bratislavský kraj Okres Bratislava II Bratislava-Ružinov 132 775,68 € SARIO 36070513
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 222752 11100100018-Refundácia mzdových nákladov SACR 04 Projekt v realizácii Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica Banská Bystrica 149 372,63 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch 35653001
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 223010 11100100019-Refunácia mzdových nákladov SEA 04 Projekt ukončený(jeho realizácia skončila) Bratislavský kraj Okres Bratislava II Bratislava-Ružinov 132 062,34 € Slovenská inovačná a energetická ag 00002801
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 223024 11100100020-Refundácia mzdových nákladov NARMSP 04 Projekt ukončený(jeho realizácia skončila) Bratislavský kraj Okres Bratislava II Bratislava-Ružinov 132 775,68 € Slovak Business Agency 30845301
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 223067 11100100021-Refundácia mzdových nákladov TTSK 04 Projekt ukončený(jeho realizácia skončila) Trnavský kraj Okres Trnava Trnava 11 213,30 € Trnavský samosprávny kraj 37836901
1110010-11.0.1 Technická pomoc EFRR 223179 11100100022-Refundácia mzdových nákladov MH SR 04 Projekt ukončený(jeho realizácia skončila) Bratislavský kraj Okres Bratislava II Bratislava-Ružinov 497 908,78 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 00686832
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.