Žiadosti

Žiadosti o príspevok prijaté v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Kód výzvy Kód programu Názov projektu Celkové náklady NFP Spisové číslo Dátum registrácie Názov žiadateľa IČO žiadateľa
ACC03 SK02 Adaptačné hydroklimatické opatrenia na zachytenie a využitie zrážok na ZŠ Vigľaš 39 775,00 € 39 775,00 € 7745/2013 Základná škola, Vígľaš 37831321
ACC03 SK02 Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v okolí školy pod Slanským hradom 36 335,00 € 36 335,00 € 7659/2013 Základná škola s materskou školou Slanec 17070589
ACC01 SK02 Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v prihraničnom regióne Vyšné Nemecké 1 354 554,65 € 1 145 596,00 € 6380/2013 Obec Vyšné Nemecké 00326011
ACC03 SK02 Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním na využitie dažďovej vody v ZŠ v Novákoch 39 850,00 € 39 850,00 € 7680/2013 Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky 36126799
CLT03 SK05 Admire the wooden and gothic churches beauties in Slovakia 170 830,00 € 153 747,00 € 9244/2015/ONG Karpatský euroregión Slovensko 37791257
CBC01 SK08 Akadmémia podnikateľstva - Ukrajina - Slovensko 374 899,00 € 331 957,00 € 1752/2014 Združenie podnikateľov Slovenska 00586528
CLT03 SK05 All in one boat! 94 010,00 € 94 010,00 € 9274/2015/ONG Občianske združenie Spoločnosť Slovensko - Indického priateľstva 31118194
CBC01 SK08 ANTIC - (Pokročilé sieťovanie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce 534 004,00 € 479 014,00 € 2027/2014 ALMA - Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera 35574101
ACC03 SK02 Aplikácia envirotématiky v podmienkach školy - AEPŠ 32 225,00 € 32 225,00 € 7688/2013 Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov 17078466
CLT03 SK05 Art-Net/Follow our young (not only) Roma talents 190 681,00 € 171 613,00 € 9271/2015/ONG SRDCE PRE TALENTY 42258707
CLT01 SK05 Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy 614 357,00 € 517 000,00 € 5767_2014_ONG Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike 00179221
CLT03 SK05 Be a star (at least for yourself) 120 525,00 € 108 400,00 € 9256/2015/ONG Andria, s.r.o. 45954127
CLT02 SK05 Bez kaplnky nie je hrad 522 020,00 € 443 717,00 € 5742_2014_ONG Žilinský samosprávny kraj 37808427
DGV01 SK09 Bezpečný ženský dom 681 611,93 € 601 327,00 € 6441/2013 Bratislavský samosprávny kraj 36063606
DGV01 SK09 Bezpečný ženský dom MyMamy 678 671,00 € 610 803,00 € 6414/2013 MYMAMY, o.z. 37787683
ACC03 SK02 Bioklimatické opatrenia a využitie dažďových vôd ZŠ Slažany 39 495,00 € 39 495,00 € 7668/2013 Základná škola, Sľažany 37865048
ACC02 SK02 Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen 1 188 235,00 € 1 010 000,00 € 6393/2013 Mesto Zvolen 00322423
SI01 SK04 Brána jazykov otvorená-oživme rómsky jazyk ako zdroj identity 40 000,00 € 40 000,00 € 8514/2013 eMKlub 00621200
ACC02 SK02 Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy-pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí 3 560 384,00 € 3 026 326,00 € 6398/2013 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481
DGV01 SK09 Budovanie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ich detí v regióne Liptova a Spiša 181 720,00 € 163 548,00 € 6423/2013 Women Institute Slovakia o.z. 42347114
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.