Žiadosti

Žiadosti o príspevok prijaté v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Kód výzvy Kód programu Názov projektu Celkové náklady NFP Spisové číslo Dátum registrácie Názov žiadateľa IČO žiadateľa
CBC01 SK08 Carpathian Road - CR 448 719,00 € 396 144,00 € 2526/2014 Klub slovenských turistov, Bratislava 00688312
DGV02 SK09 Centrum MPP 206 160,00 € 185 544,00 € 10513/2014/ONG Združenie na podporu rodiny a rodovej rovnosti, o.z. 42365287
DGV03 SK09 Centrum POKOJ - skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách - CPSS 946 943,00 € 852 249,24 € 10238/2014 Brieždenie 37802763
DGV01 SK09 Centrum pomoci ženám 53 606,40 € 48 245,76 € 6391/2013 "Alpha Point" 42334799
CBC01 SK08 Cestujúce bábky 538 725,00 € 460 833,00 € 2704/2014 Košický samosprávny kraj 35541016
CBC01 SK08 Cezhraničná makroekonomická štatistika - krok k budovaniu spoločne zdielaného európskeho ducha 1 000 000,00 € 850 000,00 € 1998/2014 ECRAI - External Credit Rating and Assessment Institution, a. s. 44209967
CBC01 SK08 Cezhraničná spolupráca v oblasti transferu nových poznatkov do praxe 234 560,00 € 199 376,00 € 2230/2014 Improvetech, s. r. o. 44746512
CBC01 SK08 CEZHRANIČNÉ KULTÚRNE DIALÓGY 392 610,00 € 39 261,00 € 2258/2014 Nadácia ART.EAST 36163601
CBC01 SK08 Cez prírodu spoznaj svoju krajinu 432 484,00 € 372 803,00 € 2482/2014 Mesto Humenné 00323021
SI01 SK04 Cez umenie k inklúzii 40 000,00 € 40 000,00 € 8584/2013 Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1, Košice 42107148
CLT02 SK05 Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie 602 978,00 € 512 539,00 € 5816_2014_ONG Mesto Holič 00309541
CLT01 SK05 Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie 602 978,00 € 512 539,00 € 5817_2014_ONG Mesto Holič 00309541
CLT03 SK05 Concerts of Tolerance toward variety and culturall and national variability (Concerts of Tolerance) 55 466,00 € 50 000,00 € 9246/2015/ONG KOLYSOČKA - KOLÍSKA 42239010
ACC03 SK02 Dažďová záhrada - miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax 40 000,00 € 40 000,00 € 7783/2013 Základná škola Námestie mladosti 1, Žilina 37815091
CLT03 SK05 DiverCities, festival of cultural heritage in performing arts 150 515,00 € 127 938,00 € 9233/2015/ONG FURIA FILM s.r.o. 36681971
CLT03 SK05 Dobré trhovisko je svetlom mesta 173 008,00 € 153 000,00 € 9278/2015/ONG "punkt" 42128013
SI01 SK04 Do integrovanej školy s radosťou 39 520,00 € 39 520,00 € 8533/2013 Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Boľ 35544546
CBC01 SK08 DRUŽBA SLOVENSKO - UKRAJINA 1 081 987,00 € 973 787,00 € 2510/2014 DRUŽBA SLOVENSKO - UKRAJINA, n.o. 45742413
ACC03 SK02 EcoSapiens in ES in ES 39 758,00 € 39 758,00 € 7742/2013 Základná škola Michalovce T.J.Moussona 4 17080703
CBC01 SK08 Ekodedina/Eкосело 410 830,00 € 349 206,00 € 2274/2014 Hriňovská energetická, s.r.o. 36038822
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.