Žiadosti

Žiadosti o príspevok prijaté v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Kód výzvy Názov projektu Celkové náklady NFP Spisové číslo Dátum registrácie Názov žiadateľa IČO žiadateľa
ACC03 SK02 Adaptačné hydroklimatické opatrenia na zachytenie a využitie zrážok na ZŠ Vigľaš 39 775,00 € 39 775,00 € 7745/2013 Základná škola, Vígľaš 37831321
ACC03 SK02 Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v okolí školy pod Slanským hradom 36 335,00 € 36 335,00 € 7659/2013 Základná škola s materskou školou Slanec 17070589
ACC01 SK02 Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v prihraničnom regióne Vyšné Nemecké 1 354 554,65 € 1 145 596,00 € 6380/2013 Obec Vyšné Nemecké 00326011
ACC03 SK02 Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním na využitie dažďovej vody v ZŠ v Novákoch 39 850,00 € 39 850,00 € 7680/2013 Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky 36126799
ACC03 SK02 Aplikácia envirotématiky v podmienkach školy - AEPŠ 32 225,00 € 32 225,00 € 7688/2013 Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov 17078466
ACC03 SK02 Bioklimatické opatrenia a využitie dažďových vôd ZŠ Slažany 39 495,00 € 39 495,00 € 7668/2013 Základná škola, Sľažany 37865048
ACC02 SK02 Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen 1 188 235,00 € 1 010 000,00 € 6393/2013 Mesto Zvolen 00322423
ACC02 SK02 Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy-pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí 3 560 384,00 € 3 026 326,00 € 6398/2013 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481
ACC03 SK02 Dažďová záhrada - miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax 40 000,00 € 40 000,00 € 7783/2013 Základná škola Námestie mladosti 1, Žilina 37815091
ACC03 SK02 EcoSapiens in ES in ES 39 758,00 € 39 758,00 € 7742/2013 Základná škola Michalovce T.J.Moussona 4 17080703
ACC03 SK02 Eko-klimax 2014 26 226,00 € 26 226,00 € 7708/2013 Gymnázium Viliama Paulínyho - Tótha 00160695
ACC03 SK02 Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej 39 916,00 € 39 916,00 € 7695/2013 Základná škola Žofie Bosniakovej 00614505
ACC03 SK02 Ekoškola Dolný Smokovec 36 459,00 € 36 459,00 € 7720/2013 Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 36165051
ACC03 SK02 Eliminovanie povodní aplikáciou "zelených opatrení", zvýšenie estetiky prostredia, biodiverzity a informovanosti 39 922,00 € 39 922,00 € 7778/2013 Základná škola s materskou školou, Na stanicu 27, Žilina 37904817
ACC03 SK02 Environmentálna výchova zameraná na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám na ZŠ Vajanského v Lučenci 7 490,00 € 7 490,00 € 7748/2013 Základná škola Vajanského 2844/47, Lučenec 37833995
ACC03 SK02 Exteriérová učebňa s meteostanicou a galériou 39 315,00 € 39 315,00 € 7777/2013 Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 00893331
ACC03 SK02 Hydroklimatické opatrenia v botanickej záhrade SOŠL v Banskej Štiavnica 39 727,00 € 39 727,00 € 7665/2013 Stredná odborná škola lesnícka, Banská Štiavnica 00162710
ACC03 SK02 "Košická priemyslovka - ŠKOLA ZDRAVEJ KLÍMY" 40 000,00 € 40 000,00 € 7780/2013 Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice 00161772
ACC03 SK02 Kvapka Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta 37 607,00 € 37 607,00 € 7737/2013 Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 35542225
ACC03 SK02 Máme vodu v suchu - prevencia pred povodňami a suchom v areáli ZŠ s MŠ Margecany 39 995,00 € 39 995,00 € 7673/2013 Základná škola s MŠ Margecany, Školská 20, Margecany 35546328
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.