Žiadosti

Žiadosti o príspevok prijaté v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Kód výzvy Kód programu Názov projektu Celkové náklady NFP Spisové číslo Názov žiadateľa IČO žiadateľa
SI01 SK04 Kamav te sikhľol lošaha (chcem sa učiť s radosťou) 39 490,00 € 39 490,00 € 8595/2013 Súkromné odborné účilište,Kežmarok 51076438
ACC01 SK02 Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v prihraničnom regióne Vyšné Nemecké 1 354 554,65 € 1 145 596,00 € 6380/2013 Obec Vyšné Nemecké 00326011
ACC02 SK02 Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen 1 188 235,00 € 1 010 000,00 € 6393/2013 Mesto Zvolen 00322423
ACC01 SK02 Ozdravenie klímy v povodí Ondavky pomocou hydroklimatickej obnovy 2 325 100,00 € 1 640 160,00 € 6406/2013 Obec Ohradzany 00323322
DGV01 SK09 Šanca pre nový začiatok 63 194,47 € 54 565,30 € 6390/2013 Mesto Liptovský Mikuláš 00315524
ACC02 SK02 Trebišovské vody pre ľudí 2 592 040,00 € 2 203 234,00 € 6401/2013 Mesto Trebišov 00331996
ACC01 SK02 Zemplín - prevencia povodní a sucha - ZEMPPAS 4 126 357,60 € 3 504 606,00 € 6394/2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047
DGV01 SK09 Bezpečný ženský dom MyMamy 678 671,00 € 610 803,00 € 6414/2013 MYMAMY, o.z. 37787683
ACC02 SK02 Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy-pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí 3 560 384,00 € 3 026 326,00 € 6398/2013 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481
DGV01 SK09 Centrum pomoci ženám 53 606,40 € 48 245,76 € 6391/2013 "Alpha Point" 42334799
ACC01 SK02 Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy-Ondava pre život 1 881 738,00 € 1 599 477,00 € 6411/2013 Obec Nižná Polianka 00322423
ACC01 SK02 Povodie hornej Nitry -opatrenia na prevenciu pred povňami a suchom 3 764 500,00 € 3 199 824,00 € 6397/2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047
ACC02 SK02 Prevencia povodní a sucha v urbanizovanom prostredí mesta Bardejov 1 180 000,00 € 1 003 000,00 € 6392/2013 Mesto Bardejov 00322423
DGV01 SK09 Zvyšovanie povedomia a vyhľadávania obetí domáceho násilia u špecifických cieľových skupín 41 400,00 € 37 260,00 € 6413/2013 Poradenské Centrum Nádej 31745679
DGV01 SK09 Bezpečný ženský dom 681 611,93 € 601 327,00 € 6441/2013 Bratislavský samosprávny kraj 36063606
DGV01 SK09 Budovanie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ich detí v regióne Liptova a Spiša 181 720,00 € 163 548,00 € 6423/2013 Women Institute Slovakia o.z. 42347114
DGV01 SK09 Poradenské centrum HANA v Spišskej Novej Vsi 64 283,00 € 57 854,70 € 6432/2013 OZ HANA 42322952
DGV01 SK09 Poradenské služby pre obete domáceho násilia s dôrazom na deti, mladých dospelých a znevýhodnené skupiny a prevencia 90 706,00 € 81 635,40 € 6430/2013 Aliancia žien Slovenska 30809177
DGV01 SK09 Vytvorenie nových poradenských centier pre ženy a deti zažívajúce rodovo podmienené násilie a ich prevádzkovanie 132 263,40 € 0,00 € 6425/2013 Aliancia žien Slovenska 30809177
DGV01 SK09 Poradenské centrum pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia 141 755,00 € 128 635,00 € 6472/2013 Hubertus n.o. 45732281
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.