Programy

Programy implementované v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2004-2009
Search Reset filter
Programová oblasť Zdroj Alokácia celkom Alokácia FM Alokácia ŠR Alokácia VZ Čerpanie celkom Čerpanie FM Čerpanie ŠR Čerpanie VZ Počet projektov Počet úspešne ukončených projektov
NFP (SK0001) - Technická asistencia 1 703 143,72 € 1 447 672,16 € 255 471,56 € 0,00 € 1 312 170,64 € 1 115 345,05 € 196 825,60 € 0,00 €
Sprostredkovatelia (Blokové granty) 16 211 033,73 € 13 779 378,67 € 2 431 655,06 € 0,00 € 16 117 294,28 € 13 699 700,02 € 2 417 594,26 € 0,00 € 8
Koneční prijímatelia (individuálne projekty) 55 272 287,65 € 46 981 444,50 € 8 290 843,15 € 0,00 € 52 082 063,95 € 44 269 754,36 € 7 812 309,59 € 0,00 € 88
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.