Subjekty

Subjekty zainteresované do implementácie projektov finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2004-2009
Search Reset filter
Názov IČO
Agentúra EUROFORMES n.o. [zrušená] 37905741
Bratislavský samosprávny kraj 36063606
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári - Regionálna rozvojová agentúra 37890778
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 00691844
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bátovce 34008233
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie 30814081
Detský domov Košická Nová Ves 31968040
Detský domov Nádej 00180262
Drahuška a my... 30801168
ERB - Eduard Rada Breweries, s. r. o. 36830933
EUROIURIS - Európske právne centrum 31807216
Help, n.o. "v likvidácii" 36119881
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00306481
IMET, a.s. 36185957
Karpatský Rozvojový inštitút 35564229
Koordinačné zduženia obcí mikroregiónu Podpoľanie 35675926
Košický samosprávny kraj 35541016
Mesto Handlová 00318094
Mesto Lipany 00327379
Mesto Liptovský Mikuláš 00315524
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.