Žiadosti

Žiadosti o finančný príspevok prijaté v programovom období 2007-2013 (bez PRV). Údaje o žiadostiach sú zobrazené v nespracovanej forme, v ktorej boli prevzaté zo zdrojového systému ITMS 2007-2013.
Search Reset filter
Názov žiadosti Kód žiadosti Žiadateľ Žiadaný príspevok Stav žiadosti Operačný program
NFP21110120001-IMPORT 00002 Elektronizácia služieb matriky NFP21110120001 Ministerstvo vnútra SR 9 294 297,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120003-Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovňa NFP21110120003 Sociálna poisťovňa 33 193 918,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120004-Elektronické služby MPSVaR SR NFP21110120004 Ministerstvo práce, sociálnych vecí 33 193 916,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120005-Elektronické služby katastra nehnuteľnos NFP21110120005 UGKK SR 33 691 828,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120006-IS Identifikátora fyzických osôb NFP21110120006 Ministerstvo vnútra SR 12 613 688,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120007-IS Registra fyzických osôb NFP21110120007 Ministerstvo vnútra SR 21 576 047,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120008-07-NP KIS NKÚ SR NFP21110120008 NKÚ SR 3 519 900,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120009-Informačný systém Registra adries NFP21110120009 Ministerstvo vnútra SR 8 298 480,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120010-Elektronické služby UGKK-ZBGIS NFP21110120010 UGKK SR 9 460 266,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120011-Elektronické služby zdravotníctva NFP21110120011 Ministerstvo zdravotníctva SR 39 999 731,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120012-Elektronická identifikačná karta NFP21110120012 Ministerstvo vnútra SR 46 499 999,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120013-El. sl. pre osvedčenie o evidencii vozidla NFP21110120013 Ministerstvo vnútra SR 30 997 999,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120014-Elektronické služby Štatistického úradu NFP21110120014 Štatistický úrad 22 599 998,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120015-Elektronické služby mobilných jednotiek NFP21110120015 Ministerstvo vnútra SR 40 000 000,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120016-Elektronické služby národnej evidencie vozidiel NFP21110120016 Ministerstvo vnútra SR 30 440 000,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120017-Elektronické služby centrálnej ohlasovne NFP21110120017 Ministerstvo vnútra SR 14 099 999,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120018-Elektronické služby centrálneho el. priečinka NFP21110120018 Ministerstvo financií SR 17 017 000,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120019-Elektronické služby verejného obstarávania NFP21110120019 Úrad pre verejné obstarávanie 3 485 400,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120021-ES danovych agend MF SR NFP21110120021 Ministerstvo financií SR 49 790 999,00 € Projekt vytvorený OP Informatizácia spoločnosti
NFP21110120022-Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne II NFP21110120022 Sociálna poisťovňa 0,00 € Vyradená na odbornom hodnotení OP Informatizácia spoločnosti
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.